KCG ช่วยเพื่อนประสบเหตุอัคคีภัย

 

“คุณนวพร  รับคำอินทร์” (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน  บริษัท  เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  จำกัด    มอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า  ข้าวสาร  น้ำดื่ม  คุกกี้และบิสกิต แบรนด์ “อิมพีเรียล”  ฯลฯ มูลค่ารวมกว่า 60,000  บาท  ให้กับครอบครัวของ      “นายพรประเสริฐ     อานแก้ว”  (คนที่ 2 จากขวา)  พนักงานบริษัทฯ  ที่บ้านประสบอัคคีภัย  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  เมื่อหลายวันที่ผ่านมา…  โดยทางครอบครัวของพนักงานมีความรู้สึกดีใจ  ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทและผู้ใจบุญทุกท่าน (22  กุมภาพันธ์ 2560) 

 

ภาพ/ข่าวเพิ่มเติม…. http://www.tnews.co.th/contents/302311