กฐิน KCG รวมน้ำใจบูรณะพระประธานฯ ณ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา

กฐิน KCG รวมน้ำใจบูรณะพระประธานฯ ณ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา

img_0002

คุณวิจัย วิภาวัฒนกุล (แถวหน้า คนกลาง) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์, คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ   (แถวหน้า คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมกับลูกค้า  คู่ค้า  และผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมสมทบทุนทอดกฐินบูรณะพระประธานฯ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 669,225 บาท  เมื่อวันอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา… โดยได้ถือปฏิบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ด้านศาสนาและวัฒนธรรมของทาง บริษัทฯ

img_9926-horz

###