เคซีจี มอบคุกกี้ ตรา “อิมพีเรียล” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

เคซีจี มอบคุกกี้ ตรา อิมพีเรียลให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ

มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยยากไร้ 

IMG_2163

1_2

 

8 มิถุนายน 2559 คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณดวงสมร พันธุเสน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม มอบคุกกี้ และเวเฟอร์ แบรนด์ “อิมพีเรียล” จำนวน 14,400 กล่อง (1,200 หีบ) มูลค่ารวมกว่า 2,688,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย