“Meggle” Product Workshop 2015

20150518_155717

     “คุณภูมินทร์  ธีระนุสรณ์กิจ” (แถวหน้า-ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ “คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ” (แถวหน้า-ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  เคซีจี คอร์ปอเรชั่น, ให้เกียรติต้อนรับ  “Mr.Markus Huemke” (แถวที่ 2 – ซ้ายสุด) Head of Sales International และคณะผู้บริหารจาก Molkerei Meggle Wasserburg ที่ร่วมมือกับ KCG จัดงานสัมมนาเพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN) กว่า 20 ท่าน  ได้เรียนรู้สินค้า  ของ “Meggle” ที่ผลิตโดยโรงงาน เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สาขาเทพารักษ์ ผ่านการสาธิตโดยเชฟมืออาชีพจาก KCG   และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Excellence Center และกระบวนการผลิตเนยและชีส ณ โรงงาน “เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สาขาเทพารักษ์”  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

20150518_131007-horz