ซีพี ออลล์ (กิจการคัดสรรและเบลลินี่) เยี่ยมชมโรงงาน เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สาขาเทพารักษ์

www

“คุณดำรงชัย วิภาวัฒนกุล” (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย – Solution Excellence, “คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ”(คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Excellence Center, “คุณศรีสุคนธ์ ศักดิ์กำจร” (คนแรก จากขวา) VP – Factory เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมให้การต้อนรับ “คุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์” (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกิจการคัดสรรและเบลลินี่ กับคณะผู้บริหาร ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม โรงงาน เคซีจี คอร์ปอเรชั่น สาขาเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา…